Сигурен Сайт

Wildcard SSL Certificates

Условия за ползване

Условия за ползване

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. www.vzimai.com е уебсайт, който е собственост на фирма Логон ЕООД.

2. На сайта се предлагат продукти, на които Logon е вносител, продукти, на които фирмата е разпространител и собствено производство.

3. Сайтът, предоставя и следните услуги: детайлна информация за продуктите; възможност за онлайн закупуване, доставка на поръчаните продукти, онлайн конфигуратор, хардуерни и софтуерни новини; връзки към полезни страници, търсачки, софтуерни програми, драйвери, инструменти, игри; сервизни услуги, които фирмата предлага.

4. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

5. Logon си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране. 

 УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

1. За да поръчате продукти от сайта е препоръчително да се регистрирате, но регистрацията не е задължително условие. В случай, че изберете да се регистрирате, Logon се ангажира да не разпространява информацията с личните ви данни.

2. Потребителите се ангажират да не предоставят данните си за достъп (име и парола) до личния си профил (My Logon account), както и информацията, съдържащата се в техния профил.

3. Logon си запазва правото да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, да отказва достъп или изпълнение на поръчки по свое усмотрение.

4. Наличността на всеки продукт може да е обозначена чрез легенда за удобство на потребителите. Logon си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефона или e-maila, в момента на обработка на поръчката. Logon не носи отговорност за спазване на сроковете на доставка за продуктите, които са обозначени, че са само чрез заявка или с доставка за определен период и не са налични в склада на фирмата.

5. Поръчка може да се извърши от различни секции в сайта, където има публикувани оферти. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка и цена.

6. Указаната цена е за 1 бр. в лева и с начислено ДДС. В цената на продукта не се включва цена за доставка.

7. При поръчка потребителят посочва основните параметри според дадените в сайта опции: брой, производител, доставка, цвят, модел и др.п). Потребителят задължително посочва адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Не попълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

8. Извършването на поръчка става от оферта и минава през два етапа:

а.Изписване на желаната бройка в полето за бройка и кликване върху бутона с графичен знак количка.

б. Попълване на формата за обратна връзка и кликване върху бутона поръчай

9. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на Logon се свърже с него по телефон или e-mail.

10. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

11. Чрез натискане на бутона "поръчай", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и Логон ЕООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

12. Условията на поръчка и доставка на стоките са указани в сайта.

 

 УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от Logon на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.

2. Ако потребителя е опълномощил друго лице да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) се счита че е получил стоката и не може да претендира за получаването й.

3. Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от неговото местоположение, както и срока за доставка можете да видите тук.

4. Logon или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

 

 

 ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

1.Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;

б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;

в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

г) не е спазен срока на доставка.

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

2. Когато стоката не съответства на поръчаната и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

3.При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в сайта.

4. В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта не от Logon , а от производителя, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.

5. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

 

 ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

2. Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право на Logon или техните собственици. Всички търговски марки, цитирани в сайта принадлежат на техните собственици.Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение Logon . Неразрешено е използването на screenshot на сайта без изричното съгласие на Logon . Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от сайта без изричното съгласие от страна на фирмата, или да претоварват сайта с фиктивна информация (flood).

Всички търговски марки, цитирани в сайта принадлежат на техните собственици.

3. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без, негово съгласие.

4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

 

 ОТГОВОРНОСТИ

1. Logon не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди,породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

2. Logon не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)

3. Logon не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. Logon не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.vzimai.com 

4. Logon не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

5. Logon не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

6. Logon не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

7. Logon се задължава да се спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

Намерете ни във Facebook

Посети нашия Facebook магазин

Количка

Количката е празна.

TBI Credit

TBI Credit